ALTERNATIVNA UMETNOST


Za začetek si izberimo umetniško delo, umetniški projekt ali razstavo, ki je del t. i. glavnega toka oz. mainstreama – s stališči, ki jih večina ljudi sprejema in jih ima za običajne ali samoumevne.


Na fotografijah vidimo urbanistično razstavo Ljubljana 2025 v Galeriji Kresija iz leta 2007. Kako bi opisali osnutek Ljubljane, načrtovane v prihodnosti?


V promocijskih materialih so kot odgovor na to vprašanje izpostavili tri smernice razvoja mesta: Ljubljana bo idealno (sic!) mesto in vseslovenska metropola. Lahko rečemo, da snovalci razstave povezujejo razvoj mesta z realizacijo velikopoteznih projektov. Razvoj naj bi sledil predstavam, da sodobno mesto vključuje gradnjo velikih kompleksov, namenjenih nakupovanju in zabavi (v kontekstu načrta Ljubljana 2025 so bili predvideni: poslovno-trgovsko-zabaviščno-stanovanjski kompleks BTC City, športni park Stanka Bloudka, stanovanjsko-poslovna četrt Tobačna City) in ustvarjanje velikih institucij, ki jih oblikujejo odločevalci (načrt gradnje Centra sodobnih umetnosti Rog in Galerije Cukrarna).


Zdaj pa poglejmo urbanistično razstavo, ki predstavlja vizijo razvoja Avtonomne kulturne cone Metelkova mesto do leta 2025. Kako bi opisali to urbano okolje?

Razstava Metelkova 2025 je bila predstavljena leta 2008 kot rezultat sodelovanja ustvarjalcev Avtonomnega kulturnega centra Metelkova mesto. Avtorji in avtorice so oblikovali maketo, ki vsebuje nenavadne stavbe, visoke kot ljubljanski grad, ekološke kmetije in ogromne sončne kolektorje. Zaradi velikopoteznosti, ki jo maketa vsebuje, dobimo vtis, da predstavljeni načrti niso realno zasnovani, ampak sestavljeni iz jasno orisanih humornih komponent, ki so odgovor na razstavo elitistično grandiozne Ljubljane 2025. V ospredje vizije razvoja so postavljene druge vrednote: sonaravni razvoj, ki izhaja iz potrebe po povezovanju človeka z njegovim naravnim okoljem; povezovanje med ljudmi, ki naj bi se udejanjilo preko številnih manjših projektov, ki bi nastajali na lokalni ravni. Projekt pozornost občinstva preusmerja od pogovora o izbiri naslednjega megalomanskega načrta v smer potrebe po razmisleku, komu je mesto namenjeno, kakšno mesto si želimo in zakaj.


Zakaj bi umetniki ustvarili nerealen načrt in kaj je potem cilj takšnega načrta?

Ustvarjanje urbanističnih načrtov ni nujno povezano z željo po njihovi realizaciji. Lahko nastajajo kot umetniško delo, kjer do izraza prideta predvsem ustvarjalnost in domišljija. Umetnica si prek njih včasih želi realizirati druge cilje. Eden izmed njih je lahko kritika. Razstava Metelkova 2025 je nastala eno leto po razstavi Ljubljana 2025, zato jo lahko razumemo kot neke vrste komentar nanjo.


Vizija razvoja Ljubljane, kot je bila predstavljena na razstavi v Galeriji Kresija, je megalomanska in draga. Nastala je, kot je zapisal podžupan Janez Koželj, na osnovi splošnih vrednot, pozitivne podobe o mestu, ki naj naj bi pomagala odkrivati nove priložnosti razvoja za mesto. Opazimo lahko, da oseba, ki zaseda pomemben položaj in govori v imenu velike institucije (Mestne občine Ljubljana, torej glavnega mesta v državi), uporablja besede, ki izhajajo iz prepričanja, da je smer razvoja, ki je predstavljena na razstavi, nekaj samoumevnega in logičnega. Metelkovski umetniki in umetnice se takšnemu razmišljanju upirajo. Sprašujejo se, če je to edina možna vizija prihodnosti in v odgovor ponujajo lastno alternativno urbanistično razstavo, ki v ospredje postavlja druge vrednote.


Alternativna umetnost je umetnost, ki je zasnovana na kritiki, spodkopavanju, uničevanju ali parodiranju umetnosti, ki velja za dominantno v določenem okolju. Za alternativno umetnost in kulturo je značilno raziskovanje možnosti za realizacijo drugačnega, nadomestnega sveta, drugačne kulture in umetnosti, zato ima pojem alternativna kultura načeloma več poudarka na sociološkem kot na umetniškem vidiku.NALOGA

Na fotografiji levo spodaj vidimo Vodne lilije in japonski most (1899), znano sliko visoke vrednosti francoskega impresionista Clauda Moneta, ki je nastala v sklopu serije Vodne lilije. Monet je tekom svojega življenja sicer dobil manjše priznanje za svoje delo, a je finančno komaj shajal, po njegovi smrti pa je njegovo ustvarjanje postalo pomembno.


Fotografija na desni prikazuje sliko britanskega umetnika Banksyja z naslovom Pokaži mi Moneta (Show me the Monet) iz leta 2005. Banksy je Monetovo delo naslikal skoraj povsem identično, uporabil je celo iste materiale, vendar je v ribnik dodal dva zavržena nakupovalna vozička in prometni stožec.

Kako si lahko razlagamo prisotnost dodatnih elementov? S čim so povezani?


Naslov v angleščini Show me the Monet (Pokaži mi Moneta) je igriva predelava izraza "Show me the money!" – "Pokaži denar!", ki ga uporabljajo napadalci med ropom. Na kaj namiguje ta asociacija?Vir: Mestna občina Ljubljana, "Vizija Ljubljane 2025", spletni dostop (10. 10. 2019).