Društvo Škuc

ŠKUC je ena najvidnejših neprofitnih nevladnih organizacij kulturno-umetniške produkcije v Sloveniji. Pomembno delovanje ŠKUC-a je vključevanje mlajših, obetavnih ustvarjalcev v kulturno dejavnost ter ustvarjanje razmer, v katerih mladi lahko aktivno preživljajo prosti čas. Dejavnosti, ki delujejo znotraj ŠKUC-a, so: likovna, filmska, založniška, gledališka, glasbena, družbena gibanja, informiranje in svetovanje.

Program kulturne vzgoje Društva ŠKUC je brezplačen in vsebinsko raznolik, s tem dosegamo široko dostopnost in mladostnikom privlačen program. Spoznavanje raznolikih vsebin in  kulturne produkcije mladim omogoča razumevanje sodobne umetnosti in kulture, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, osebnostno rast in splošno kulturno razgledanost. Hkrati pa vzgajamo prihodnje generacije v takšne, ki bodo znale ceniti kulturo in kulturno izročilo raznolikosti, strpnosti in solidarnosti, ter sposobnost kritično vrednotiti in presojati svoje okolje.


Ustvarjalno2 in Pokukajmo v svet umetnosti sta pedagoška programa pripravljena na podlagi razstav v Galeriji Škuc in namenjena otrokom in mladim. Preko vodstev in praktičnih delavnic mladi in otroci spoznavajo sodobno umetniško produkcijo domačih in tujih avtorjev. Udeleženci se srečajo z vsebino razstave, mentorja predstavita razstavljena dela, opozorita na umetnikove koncepte, ideje in vsebine, ki jih je realiziral v lastnem mediju. Po pogovoru in vodstvu po razstavi sledi še kreativni del delavnice, kjer se formalno vselej navežemo na pričujočo razstavo. Vselej se poizkušamo navezati tudi na različne vsakdanje teme, ki nas obkrožajo in so del naše vsakdanjosti. Cilj našega dela je približati in predstaviti sodobno umetnost mladim in otrokom. Zato naš program pripravljamo v dialogu z mentorji, umetniki in profesorji, da bi lahko kar se da kvalitetno predstavili in posredovali nova znanja mladim. K sodelovanju pri zasnovi in izvajanju dejavnosti poleg že priznanih umetnikov povabimo tudi mlade, manj ali še ne-uveljavljene ustvarjalce. Na ta način v kulturno-vzgojne dejavnosti vključujemo metodo vrstniškega učenja, ki omogoča še celovitejše vključevanje potreb in interesov mladih udeležencev, na drugi strani pa omogoča mladim animatorjem pridobivanje novih pedagoških izkušenj. Eden izmed glavnih ciljev tega projekta je torej razbijanje hermetičnosti, ki obkroža sodobna umetniška dela, jih približati mladi populaciji ter tako ustvarjati pogoje za razvoj nove publike ter tudi ustvarjalcev in ustvarjalk, v prihodnosti.


Škucove packarije so namenjene našim najmlajšim obiskovalcem in njihovim staršem. Nadaljevati želimo z že začrtanimi smernicami pod vodstvom izkušenih mentorjev in ustvarjalcev, otrokom ponuditi brezplačne ustvarjalne delavnice in aktualne, kvalitetne gledališke predstave, kjer bodo lahko razvijali ustvarjalnost, domišljijo, radovednost, estetsko zaznavanje in bralne sposobnosti, spoznavali različne zvrsti umetnosti ter se tako izobraževali, pridobivali izkušnje, se socializirali ter zdravo in kreativno preživljali svoj prosti čas. Ob tem pa si nenehno prizadevamo omogočiti dostopnost našega program tudi tistim, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij ter tako spodbujati kulturno vključenost vseh otrok in mladih. 

Škucove packarije predstavljajo kakovosten in celosten izobraževalno-kulturno-umetniški program ter tako nadgradnjo vzgojnim ustanovam, saj pomagajo pri otrokovem razvoju. Več let uspešno sodelujemo tudi z zavodom Janeza Levca in tako v program vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami.> Več o Društvu ŠKUC

Nevena Aleksovski je akademska slikarka, likovna pedagoginja in magistra kulturologije. Že vrsto let organizira in vodi ustvarjalne delavnice za otroke in mladino. Leta 2009 se je kot prostovoljka v okviru programa Evropske prostovoljne službe priključila timu Kud Mreže ter se od tedaj aktivno vključila v snovanje in organizacijo projektov vezanih predvsem na Galerijo Alkatraz. Med drugim organizira in vodi ustvarjalne delavnice za otroke v okviru projekta Alkatrazove ustvarjalnice ter pri projektu RECIKLART - umetnost, recikliranje in DIY kultura, namenjenemu mladini. Od leta 2012 tudi aktivno sodeluje z Društvom ŠKUC kot likovna pedagoginja in mentorica pri projektih: Škucove Packarije, Ustvarjalno na kvadrat, Ustvarjalni ponedeljki ter pri predstavitvi Društva ŠKUC na različnih festivalih (Festival za tretje življenjsko obdobje, Festival narave in zdravja, Kulturni bazar in drugo). Bila je tudi mentorica v delu z dijaki pri izobraževalnem programu, v katerem sodelujeta Center sodobnih umetnosti in Gimnazija Celje - Center, Umetniška gimnazija - likovna smer.


Aktivna je tudi na področjih risbe, slikarstva, ilustracije in umetniških fanzinov. Večkrat je razstavljala samostojno, v sodelovanju z drugimi umetnicami in umetniki ter na raznih skupinskih razstavah v Sloveniji in tuijini. Med drugim se je predstavila v Mednarodnem grafičnem likovnem centru na skupinski razstavi Zini!, Sodobna zinovska produkcija in na skupinski razstavi Neki piše v galeriji Vodnikove domačije v okviru zavoda SCCA Ljubljana. Ilustrirala je zbirko poezije Ljubica Rolanda Barthesa pesnice Ane Makuc, ki je bila leta 2016 nagrajena z Veronikino nagrado. Trenutno živi in dela v Ljubljani.


Kontakt: pedagoski.program@skuc.org