Mesto žensk


Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk je bilo ustanovljeno leta 1996 v Ljubljani. Mesto žensk ima status društva v javnem interesu, vodi pa ga neodvisni svet uveljavljenih posameznic in posameznikov z različnih področij kulturnega življenja, umetnosti in znanosti. Njegova častna predsednica je filozofinja dr. Eva D. Bahovec, programska vodja je umetnica Teja Reba.


Cilj društva je spodbujanje razprav o spolni enakosti in enakopravnosti na presečišču vseh drugih življenjskih okoliščin ter produkcija inovativnih, odmevnih, drznih in vrhunskih umetniških dogodkov, med katerimi najbolj odmeva Mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Društvo poleg festivala organizira konference in raziskave, namenjene povezovanju umetnosti in znanosti, (ko)producira umetniške dogodke (uprizoritve, razstave, instalacije ipd.), skrbi za arhiviranje uprizoritvenih umetnosti, sodeluje s številnimi sorodnimi organizacijami, ob vsem tem pa skrbi za kulturno-umetnostna vzgojo mladih, ki temelji na feminističnih pedagoških pristopih.


Mesto žensk se je projektu S(v)odobnost pridružilo iz prepričanja, da je poznavanje in soustvarjanje umetnosti bistveno za enakopravnejši razvoj sodobne družbe. V projektu razvija metodologije kulturno-umetnostne vzgoje mladih (tudi na podlagi spoznavanja obstoječih feminističnih praks), deluje kot zagovorniška organizacija in si prizadeva za zagotavljanje trajne finančne podpore za dolgoročno delovanje projekta. Za koordinacijo naštetih dejavnosti je odgovorna Tea Hvala, mag. antropologije spolov.


> Več o dejavnosti Mesta žensk


> Gradivo za pedagoginje vseh spolov (Pripravile Ana Čigon, Tea Hvala, Urška Jež, Amela Meštrovac in Teja Reba)

Tea Hvala (1980) je diplomirana komparativistka in sociologinja kulture z magisterijem iz antropologije spolov. Do oktobra 2018 je bila samozaposlena v kulturi kot kritičarka/recenzentka in avtorica radijskih oddaj, trenutno v okviru projekta S(v)odobnost koordinira programe kulturno-umetnostne vzgoje društva Mesto žensk, s katerim aktivneje sodeluje od leta 2016. 


Med letoma 2007 in 2018 je na Radiu Študent soustvarjala Sektor Ž, edino radijsko oddajo o feminizmu v Sloveniji. Med letoma 2008 in 2016 je vodila delavnice skupinskega pisanja feministične znanstvene fantastike Svetovi drugih. Med letoma 2001 in 2014 je v Ljubljani soorganizirala Mednarodni feministični in queerovski festival Rdeče zore, od leta 2015 pa v Mladinskem centru C.M.A.K. Cerkno soorganizira festival Deuje babe. Leta 2016 se je pridružila uredniškemu odboru spletnega portala Spol.si in sodelovala v delovni skupini za podelitev bodeče neže, »nagrade« za najbolj seksistično izjavo leta.


Feministični umetniški produkciji, festivalom in skupnostim v Sloveniji se je esejistično posvečala v Maski, Ekranu in Borcu, v krajših polemičnih zapisih pa na Radiu Študent in spletnih portalih spol.si, Vox Feminae (Hrvaška) in Radne žene (Srbija). Med odmevnejše objave spada esej “Težave s queerom”, v katerem razpravlja o interpretacijah izraza “queer” v ljubljanski LGBT in feministični skupnosti. V slovenščini je izšel v zborniku Feminizam: politika jednakosti za sve (2011), v angleščini pa v zborniku Import, Export, Transport: Queer Theory, Queer Critique and Activism in Motion (2012). O sodobnem feminističnem in lezbičnem aktivizmu v Sloveniji, ki sega pa umetniških izraznih sredstvih, je pisala v zborniku Feminist media: Participatory Spaces, Networks and Cultural Citizenship (2012) in tematski številki Časopisa za kritiko znanosti (št. 261 / 2015). O »novem feminizmu« v Jugoslaviji je pisala v zbornikih Osemdeseta o osemdesetih (2017) in The Long 1980s (2018), o emancipaciji žensk med NOB pa v Svobodni misli (2015) in Idrijskih razgledih (2015). Fotografija: Nino Jaeger.


Kontakt: tea.hvala@cityofwomen.org